•   - - - GalaTV - ԳԱԼԱ 

GalaTV - ԳԱԼԱ online - Television live


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel
GalaTV - ԳԱԼԱ
GalaTV - ԳԱԼԱ
Country:  Armenia
Category: General
GalaTV - ԳԱԼԱ 4.2 out of 5
5 vote(s)
ԳԱԼԱ հ/ը հիմնադրվել է 2005թ.-ին՝ որդեգրելով մեկ կարևոր սկզբունք-լինել անկախ,օբյեկտիվ: ԳԱԼԱ-ն սկսեց իր գործունեությունը՝ հետևելով հեռուստաբիզնեսի կանոններին, այն է. թյուրիմացության մեջ չգցել իր գործընկերներին, հեռուստադիտողին և մատուցել միայն բարձրակարգ հաղորդումներ, անաչառ ու օբյեկտիվ լրատվություն:
ARTN  Armenia - General
Armenian Russian Television Network (ARTN hereafter) is the first largest Armenian Television network in the United States based on programming,

4.2 out of 5
23 vote(s)
H3 TV Armenia  Armenia - General
Հ3 Հեռուստաընկերություն

4 out of 5
5 vote(s)
AMGA TV Armemian  Armenia - General
Armenian Media Group of America. AMGA, Armenian Media Group of America,established in November of 1999, has earned a well deserved popularity in

3.8 out of 5
27 vote(s)
Kentron TV  Armenia - General
Կենտրոն հեռուստատեսությունը, որի հիմնադիրը հանդիսանում է ՄուլտիՄեդիա Կենտրոն ՓԲԸ –ն, ստեղծվել է 2002 թվականին:

3.6 out of 5
9 vote(s)
Yerkirmedia TV  Armenia - General
Yerkir Media is an Armenian television station that began operating in 2004. It is the first television station affiliated with a political party:

3.8 out of 5
15 vote(s)
Kotayk TV  Armenia - General
Abovyan TV.

5 out of 5
3 vote(s)