LORI TV online - Television live


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
LORI TV
LORI TV
Country:  Armenia
Category: Local TV
LORI TV 3.7 from 5
13 vote(s)
"Lori TV" was founded in 1995. From the very beginning Lori TV was an independent local TV company and one of its main purposes has been fulfillment of needs of local public in terms of getting information.
H3 TV Armenia  Armenia - General
Հ3 Հեռուստաընկերություն

  • 80
4 from 5
5 vote(s)
Shoghakat TV  Armenia - General
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային

  • 80
3.7 from 5
4 vote(s)
Ararat TV  Armenia - General
Արարատ Հեռուստաընկերություն. Ararat TV Company.

  • 80
4.0 from 5
33 vote(s)
1in  Armenia - News
1in.am is one of the leading online publishers in Armenia.

  • 80
3.9 from 5
36 vote(s)
Shant TV - Շանթ ՀԸ  Armenia - General
"Շանթ" հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է Արթուր Եզեկյանի կողմից, 1994թ.-ին Հայաստանի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում: Չնայած այն փաստին, որ

  • 80
4.3 from 5
47 vote(s)
USArmenia  Armenia - General
Армянский частный общественный телеканал, международная версия телекомпании Armenia TV, вещающий на территории США. Целевая аудитория - армянская

  • 80
3.5 from 5
10 vote(s)