Shoghakat TV online - Television live


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
Shoghakat TV
Shoghakat TV
Country:  Armenia
Category: General
Shoghakat TV 3.7 from 5
4 vote(s)
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաալիքով և Հ1-ի արբանյակային հեռուստաալիքով: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռուսաալիքի սփռման տարածքը կազմում է 9
Fortuna TV  Armenia - General
Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը հեռարձակվում է Վանաձոր, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ, Ալավերդի, Ախթալա քաղաքներում ..

  • 80
3.6 from 5
6 vote(s)
Ararat TV  Armenia - General
Արարատ Հեռուստաընկերություն. Ararat TV Company.

  • 80
4.0 from 5
33 vote(s)
Toot TV  Armenia - Music
Toot TV is the world's first HD Armenian music channel - playing only the freshest music direct from Armenia, direct to the world! You can watch

  • 80
4.1 from 5
7 vote(s)
SOSI TV - ՍՈՍԻ  Armenia - General
"ՍՈՍԻ" ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

  • 80
3.7 from 5
17 vote(s)
Yerkirmedia TV  Armenia - General
Yerkir Media is an Armenian television station that began operating in 2004. It is the first television station affiliated with a political party:

  • 80
3.8 from 5
16 vote(s)
21Tv  Armenia - Entertainment
Հայկական երիտասարդական հեռուստաալիք

  • 80
3.9 from 5
17 vote(s)