•   - - - GMM One 

GMM One online - Television live


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel
GMM One
GMM One
Country:  Thailand
Category: General
GMM One 5 out of 5
2 vote(s)
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์จำนวน 24 ช่อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยแบ่งประเภทของช่องรายการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัวจำนวน 3 ช่อง ช่องรายการข่าวจำนวน 7 ช่อง ช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติจำนวน 7 ช่อง และช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูงจำนวน 7 ช่อง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในเชิงพาณิชย์จำนวน 2 ช่อง
KM Channel  Thailand - General
ช่องภาพยนตร์ กึ่งวาไรตี้ ที่เลือกสรรรายการสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มอายุ เช่นช่วง MovieHot เน้น ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการรอบวันทันสถานการณ์ , รายการสุขภาพ

5 out of 5
1 vote(s)
DLTV 7 / มัธยมศึกษาปีที่ 1  Thailand - Educational
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3.5 out of 5
2 vote(s)
DLTV 13 / สายอาชีพ  Thailand - Educational
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

4 out of 5
2 vote(s)
DLTV 1 / ประถมศึกษาปีที่ 1  Thailand - Educational
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3.5 out of 5
4 vote(s)
SDIB 1  Thailand - Educational
SDIB = Suan Dusit Rajabhat University's Internet Broadcasting

5 out of 5
1 vote(s)
ไทยไชโย  Thailand - Music
ไทยไชโย เป็นสถานีโทรทัศน์ลูกทุ่งของ ไลฟ์ ทีวี ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ นำเสนอมิวสิกวีดีโอเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงเพื่อชีวิต กับบรรดาเหล่าวีเจ

4.3 out of 5
3 vote(s)